Forum Başlıkları  

12-07 12:37 ZİYARETÇİ DEFTERİ > Yeni Fotolar (1)
11-03 12:19 ZİYARETÇİ DEFTERİ > Uyarı (1)
11-25 15:25 ZİYARETÇİ DEFTERİ > Bayram (1)
09-26 08:11 ZİYARETÇİ DEFTERİ > GELENEKSEL SÖYEMBİKE VE 1552 KAZAN ŞE... (1)
09-19 20:22 ZİYARETÇİ DEFTERİ > BAYRAM (1)

  Yeni Eklenenler  

Köyümüzden Manzaralar > Köyümüz- Temmuz 2014 (2014-12-07)
Köyümüzden Manzaralar > Köyümüzün Baharda Görünümü (Mayıs... (2014-01-27)
Köylüler: Video - MP3 > Uraldaki Köylülerimiz (2009-02-17)
Makaleler > Qazannï saklauçïlarga jaki jök ta... (2008-07-31)
Makaleler > Törkiye: şeherler hem şehesler (2008-06-27)

   Yeni Linkler:  

   Son Yorumlar  

Haber #114 (nurahmet, 02-13)
Haber #112 (nurettin, 05-22)
Haber #112 (nurahmet, 01-28)
Haber #112 (nevzat demircan, 01-24)
Haber #112 (cantalip, 01-24)
Haber #110 (cantalip, 10-30)
Haber #111 (cantalip, 10-30)
Sayfa #77 (cengizhan.1965, 12-29)
Haber #103 (cengizhan.1965, 06-22)
Haber #97 (İsmet, 04-19)

   Anketler  

Yok


 • TATARİSTAN CUMHURBAŞKANININ YENİ YIL KUTLAMASI

   
  Tatarstan Respublikası PREZİDENTI

  Çit illərdə yaşəüçe milləttəşlərebezgə

  Hөrmətle milləttəşlər!

  Yaña - 2009 el aldınnan sezgə tatarstanlılarnıñ kaynar kotlauların citkerəm.
  Tatarstan өçen uñışlı bulgan, cəməgat tormışınıñ tөrle өlkələrəndə mөhim vakıygalarga, kazanışlarga bay tagın ber el tariхka kerep bara. Tugan respublikabız belən sezneñ də gorurlanuıgız sөeneçle. Tariхi vatanıbızga igtibar kürsətüegez həm məхəbbət saklavıgız bezneñ өçen zur əhəmiyatkə iya, həm bez tugan Tatarstanıbıznıñ yahşı yaккa üzgərə baruın, çəçək atuın kürep sezneñ də şatlık hisləre kiçerüegezne telibez.
  Uzıp baruçı elda bez urtak eşlərebezdən sezneñ də çittə kalmavıgız өçen tırıştık. 2008 elda Kazanda dөnyanıñ tөrle poçmaklarınnan kilgən 500dən kübrək delegatnı cıygan Tatar yaşləre forumu buldı, Sabantuy bəyrəmnəre geografiyase tagın da kiñəyde, kürkəm traditsiyagə əverelgən başka aktsiyalər ütkərelde.
  Kiləse elda da konkret eşlər başkarılıp, dip ışanabız. Bez sezdən yaña кızıklı ideyalər, nəticəle urtak eş kөtəbez. Kөçlərne tuplap, bez kiləçəktə də tatar diasporasın berləşterü, milli mədəniyat məydanın saklap kalu həm kiñəytü burıçların tormışka aşırunı dəvam itəçəkbez.
  İxlas küñeldən tugannarıgız həm yakınnarıgız isən-sau həm bəhetle bulsın, yortıgızdan tatulık həm iminlek kitep tormasın, dip telibez. Yaña elga bergələşep, yaña өmetlər həm üz kөçebezgə nıklı ışanıç belən atlap kerik!

  M.Ş. ŞƏYMİYEV

  Yorumlar : (1)

Tüm Başlıkları Aç / Başlıkları incele   Arşiv